Hjem / ForskningsfondForskningsfond

Stiftelsen Nordic College of Caring Science Forskningsfond blev upprättad i 2007. Forskningsfondens ändamål är i förhållende till NCCS definition och syfte, att stödja den vetenskapliga utvecklingen av vårdvetenskap som utgångspunkt för all vård. Stiftelsen ger ekonomisk stöd till nordiska forskningsprojekt som bidrar til kunskap om respektfullt och värdigt vårdande av människan i olika livssituationer, kontexter och i olika kulturer, speciellt med avseende till hennes hälsa, lidande, livslånga handikapp och förestående död.

NCCS Forskningsfonds bestyrelse

Stadgar för stiftelsen Nordic College of Caring Science forskningsfond


Bestyrelse 2016

Styrelseledamöter 
Camilla Koskinen, ordförande
Ann-Helen Sandvik, vice ordförande
Dag Karterud, sekreterare
Lena Boussaid, kassör
Britta Hørdam
Ulrica Hörberg 

Kontaktinformasjon