Hjem / MedlemskapMedlemskap

  • Aktive forskere og undervisere innenfor forskerutdannelser er velkomne til å søke om medlemskap i NCCS. Du kan fylle ut ansøgningsskemaet, som du finner en link til nederst på denne siden. Søknaden sendes til foreningens sekretær Dag Karterud.
  • NCCS’ styre anerkenner medlemskap etter at ha mottat en søknad
  • Årlig medlemskap koster £67. Vil du vite mere om medlemskap kan du kontakte: dag.karterud@hioa.no

Som medlem af NCCS

  •  Er du med i en nordisk sammenslutning av forskere innenfor omsorg og pleie hvor du aktivt kan være med på å sette dagsordenen/ prege utviklingen
  •  Mottar du Rundbrev (elektronisk) med diskusjon og opplysninger om utvikling og aktiviteter innenfor forskning i pleie og omsorg
  •  Har du abonnement på Scandinavian Journal of Caring Sciences (papir eller online)
  •  Deltardu i NCCS årlige konferenser/seminar for en mindre medlemsavgift.

En ny æresmedlem 2015

  • Professor Elisabeth Hall er valgt til ny hedersmedlem i forbindelse med årsmøtet 2015. Les om nomineringen nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bestyrelse 2016

Styrelseledamöter 
Camilla Koskinen, ordförande
Ann-Helen Sandvik, vice ordförande
Dag Karterud, sekreterare
Lena Boussaid, kassör
Britta Hørdam
Ulrica Hörberg 

Kontaktinformasjon